dinsdag 9 december 2008

Dit lijstje op een aantal blogs al zien verschijnen, dus eens voor mezelf aangevinkt wat ik al gedaan heb:

1. Started your own blog (is gebeurd, anders zou je het hier niet kunnen lezen hé)
2. Slept under the stars (gedaan)
3. Played in a band (als je de fanfare van Dikkebus meetelt...)
4. Visited Hawaii
5. Watched a meteor shower (in Tanzania)
6. Given more than you can afford to charity
7. Been to Disneyland (been there, done that)
8. Climbed a mountain (toen ik nog klein was en nog een beetje een fysiek had)
9. Held a praying mantis
10. Sang a solo (gelukkig voor jullie niet)
11. Bungee jumped
12. Visited Paris (en serieus tegengevallen)
13. Watched a lightning storm at sea (vanuit een vliegtuig dan nog wel)
14. Taught yourself an art from scratch (met welkeen zal ik beginnen, ik leer bijna alles aan mezelf)
15. Adopted a child
16. Had food poisoning (maag- en darmontsteking war je maanden mee sukkelt, tellen die ook?)
17. Walked to the top of the Statue of Liberty
18. Grown your own vegetables (ook in een ver verleden)
19. Seen the Mona Lisa in France (begrijp nog steeds niet wat al die mensen zo speciaal vinden aan die madam, staan zoveel mooiere dingen in het Louvre)
20. Slept on an overnight train (als kind zoveel, puur jeugdsentiment)
21. Had a pillow fight (tja, als je in de KSA zit...)
22. Hitch hiked (jep, in Carcasonne, maar dat mag ons ma niet weten)
23. Taken a sick day when you’re not ill (hmm, toch wel enkele keren in hogeschool denk ik)
24. Built a snow fort (jep, in Maloja, daar kun je pas bouwen)
25. Held a lamb
26. Gone skinny dipping
27. Run a Marathon
28. Ridden in a gondola in Venice
29. Seen a total eclipse (ja, met speciaal brilletje)
30. Watched a sunrise or sunset (kan ze al niet meer tellen)
31. Hit a home run
32. Been on a cruise
33. Seen Niagara Falls in person
34. Visited the birthplace of your ancestors (gedaan)
35. Seen an Amish community
36. Taught yourself a new language (telt avondschool ook? verder de woordjes swahili)
37. Had enough money to be truly satisfied (om content te zijn heb je toch niet zoveel nodig)
38. Seen the Leaning Tower of Pisa in person (toen ze hem nog niet terug rechter hadden getrokken)
39. Gone rock climbing (in Zwitserland)
40. Seen Michelangelos David (jep, in Firenze)
41. Sung karaoke (sorry maar jawel)
42. Seen Old Faithful geyser erupt
43. Bought a stranger a meal at a restaurant
44. Visited Africa (Tanzania ligt in Afrika, dus ja)
45. Walked on a beach by moonlight (ook al gedaan)
46. Been transported in an ambulance (helaas wel)
47. Had your portrait painted (in Cuba meerdere malen getekend, telt dat ook?)
48. Gone deep sea fishing
49. Seen the Sistine Chapel in person (jep)
50. Been to the top of the Eiffel Tower in Paris
51. Gone scuba diving or snorkeling
52. Kissed in the rain (aangezien het in België meer regent dan niet, zal ik dat vast al wel eens edaan hebben)
53. Played in the mud (jep)
54. Gone to a drive-in theater
55. Been in a movie
56. Visited the Great Wall of China
57. Started a business
58. Taken a martial arts class (tellen de lessen zelfverdediging op school mee?)
59. Visited Russia
60. Served at a soup kitchen
61. Sold Girl Scout Cookies (kerstkaartjes met de KSA en koekjes op de kerstmarkt)
62. Gone whale watching (stond ooit op het programma tot een storm roet in het eten gooide)
63. Got flowers for no reason (op reis al enkele keren)
64. Donated blood, platelets or plasma (voor de dokter het verbood, enkele keren)
65. Gone sky diving
66. Visited a Nazi Concentration Camp
67. Bounced a check
68. Flown in a helicopter
69. Saved a favorite childhood toy (hehe, mijn kamer staat vol oude teddyberen)
70. Visited the Lincoln Memorial
71. Eaten Caviar DONE (ja, maar wat iedereen er nu aan vindt...)
72. Pieced a quilt
73. Stood in Times Square
74. Toured the Everglades
75. Been fired from a job (hehe, constant)
76. Seen the Changing of the Guards in London
77. Broken a bone (welkeen in mijn lijf heb ik nog niet gebroken?)
78. Been on a speeding motorcycle
79. Seen the Grand Canyon in person
80. Published a book
81. Visited the Vatican (jep)
82. Bought a brand new car (jep, en hij rijdt nog steeds voortreffelijk)
83. Walked in Jerusalem
84. Had your picture in the newspaper (oja)
85. Read the entire Bible (jep, als voorbereiding op een test in het hoger)
86. Visited the White House
87. Killed and prepared an animal for eating
88. Had chickenpox (jep)
89. Saved someone’s life
90. Sat on a jury (jep)
91. Met someone famous (jep)
92. Joined a book club
93. Lost a loved one (jammergenoeg wel)
94. Had a baby (niet dat ik me het herinner)
95. Seen the Alamo in person
96. Swam in the Great Salt Lake
97. Been involved in a law suit (jawel)
98. Owned a cell phone (tis nog maar mijn derde)
99. Been stung by a bee
100. Read an entire book in one day (gemiddelde leesfrequentie als ik op reis ben)


54/100, dat is een heel goed resultaat al zeg ik het zelf, en een heleboel dingen staan nog op het lijstje TO DO.

3 opmerkingen:

Anoniem zei

Toftof zo'n lijstje! Moet ik zeker ook doen als ik terug ben! Er zullen er nog een paar bijkomen in de komende maanden.

Groetjes,
Vicky

virginie zei

Dit is leuk zo'n lijstje, moet ik ook es doen, zeker met het eindejaar op komst. Tijd voor wat goede voornemens. Dat het jaar maar rap om is. 2008 begint mijn voeten uit te hangen.
Toch prettige eindejaarsfeesten, en niet te zat é??
Greetz

Anoniem zei

hm. good thread ))